2019-08-21

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-08-01

Zmiany w Programie „Aktywny Samorząd” 2019

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym po pięciu latach nieobecności w programie.

Zadanie dedykowane jest do osób spełniających warunki:
- znaczny stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie o niepełnosprawności)
- zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Wnioski można składać do 31 sierpnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
Szczegółowe informacje udziela p. Beata Januszewska - tel. 52 33-44-487 (pokój 121)

2019-08-01

Program „Aktywny Samorząd” w 2019 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach przypomina że do 31 sierpnia można jeszcze składać wnioski na następujące formy wsparcia (Moduł I). Szczegóły tutaj.

2019-08-01

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZE. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-08-01

Świadczenie „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie składają osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie będzie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.

Wniosek oraz załącznik do wniosku można pobrać w dziale Pobierz.

2019-07-31

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-07-29

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit rok produkcji 2007”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit, rok produkcji 2007. Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj.

2019-07-29

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-07-17

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-07-04

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Chojnicach w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełna treść zapytania.

2019-07-04

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Czersku w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełna treść zapytania

2019-07-02

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-06-26

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-06-10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-05-08

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Chojnicach w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2019-05-08

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Czersku w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2019-05-07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz RDD „Wspólny Dom” w Chojnicach zapraszają dnia 31.05.2019r. rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka z terenu powiatu chojnickiego do udziału w festynie z okazji

DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO.

Patronat honorowy nad festynem obejmą:
Starosta Chojnicki – Marek Szczepański,
Przewodniczący Rady Powiatu Chojnickiego - Robert Skórczewski.

Impreza odbędzie się przy Tawernie Antykwariat w Lasku Miejskim w Chojnicach. Rozpocznie się o godz. 15.30, zakończenie festynu przewidziane jest na godz. 18.30.

Przygotowaliśmy dla uczestników wiele ciekawych atrakcji, w tym konkursy z nagrodami, zamki dmuchane dla dzieci oraz poczęstunek.
Prosimy o telefoniczne (tel. 52 33 44 497) bądź osobiste potwierdzenie ilości osób uczestniczących w festynie w terminie do dnia 24 maja 2019r.

2019-04-18

W związku z niedostateczną ilością środków PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iż wstrzymuje się przyjmowanie i realizowanie wniosków o dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych.

2019-04-16

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych miłości i rodzinnego ciepła
życzą
Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Chojnicach

2019-04-16

2019-04-15

Rodziny zastępcze w Chojnickim Centrum Kultury na rodzinnym filmie „Dumbo”

Dnia 13.04.2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprosiło rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka do Chojnickiego Centrum Kultury w Chojnicach na rodzinny film „Dumbo”.
Opiekunowie zastępczy oraz dzieci miały możliwość integracji, wspólnego przeżywania wzruszającej historii słonika Dumbo.
Film poruszył najważniejsze wartości w życiu tj. pieniądze szczęścia nie dają, marzenia są po to, aby je realizować, bycie odmieńcem nie musi iść w parze z życiem w samotności i najważniejsza w życiu jest rodzina.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

2019-03-27

UWAGA STUDENCI Niepełnosprawni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd" Moduł II na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 mogą składać wnioski do 31 marca 2019 r.

2019-03-22

2019-03-01

Rekrutacja do projektu „Rodzina trzonem sukcesu”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach oraz Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach uruchamia rekrutację do II edycji projektu „Rodzina trzonem sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Podziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Więcej informacji w dziale Rodzina Trzonem Sukcesu - Rekrutacja.

2019-01-09

PODARUJ DZIECKU SERCE - ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci, które nie mają szans wychowywania się w rodzinach naturalnych.

Zapraszamy małżeństwa lub osoby samotne, które potrafią stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju i wychowania dzieci osieroconych, porzuconych lub zaniedbanych przez własnych rodziców.

OFERUJEMY:
- bezpłatne szkolenie
- poradnictwo rodzinne, psychologiczne i prawne
- grupy wsparcia
- dodatkowe specjalistyczne szkolenia
- comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
- rodziny zastępcze zawodowe otrzymują ponadto comiesięczne wynagrodzenie

Najbliższe szkolenie rozpocznie się w kwietniu 2019r.

Osoby zainteresowane utworzeniem rodziny zastępczej mogą zgłaszać się do:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Piłsudskiego 30, tel. 52 33 44 497
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

2019-01-09

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH POSZUKUJE WOLONTARIUSZY DO POMOCY DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I RODZINNYCH DOMACH DZIECKA NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO

Jeśli masz wolny czas, jesteś chętna/chętny zaangażować się w pracę z dziećmi, z chęcią pomagasz innym i jesteś otwarta/otwarty na nowe doświadczenia ZAPRASZAMY do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

OD WOLONTARIUSZY OCZEKUJEMY: wsparcia dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w następujących zadaniach:
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- wyrównywanie braków edukacyjnych,
- nauka języków obcych,
- spędzanie czasu wolnego,
- wspieranie rozwoju zainteresowań.

WOLONTARIUSZOM ZAPEWNIAMY:
- porozumienie wolontariackie,
- udział w szkoleniach w zakresie pieczy zastępczej,
- zaświadczenia i referencje,
- możliwość zdobycia nowych doświadczeń,
- satysfakcję z niesienia pomocy dzieciom.

Zapraszamy do kontaktu osobistego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach - pokój 034, parter w godzinach 7.00-15.00 lub za pośrednictwem telefonicznym, tel. 52 33 44 497.

Archiwum

Tutaj wpisz swój tekst...