2020-02-13

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2020-02-13

OGŁOSZENIE O NABORZE

Lekarzy – członków posiedzeń składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2020-02-13

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2020-02-03

WYNIKI NABORU na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2020-01-23

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZE. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2020-01-13

Program Wyrównywania Różnic między Regionami III w 2020 roku

Powiat Chojnicki informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach:

• w obszarze B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych środowiskowych domach samopomocy przez podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 55% kosztów realizacji. (w urzędach 35%)
• w obszarze C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych przez gminy, organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji.
• w obszarze D – likwidacja barier transportowych przez organizacje pozarządowe i gminy prowadzące placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji dla placówek i 80% - dla WTZ.
• W obszarze E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych dla gmin oraz organizacji pozarządowych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 20% kosztów realizacji projektu.

Szczegółowe zasady oraz procedury realizacji programu zamieszczone są na stronie internetowej www.pfron.org.pl Ponadto informacji w powyższej sprawie udziela p. Beata Januszewska nr tel. 52 33 44 487.

Kompletne wnioski na 2019 r. dotyczące obszarów B,C,D należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 30, 89-620 Chojnice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2020 roku.

Natomiast wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E przyjmowane będą przez Oddział Pomorski PFRON w Gdańsku al. Grunwaldzka 184 w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku.

2019-12-19

2019-12-13

W związku z niedostateczną ilością środków PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iż w roku 2019 nie będą już przyjmowane i realizowane wnioski na przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze.

Przypominamy, że dofinansowaniu podlegają faktury wystawione w bieżącym roku kalendarzowym. Nie ma możliwości dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zakupionych w latach poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek. Jednocześnie informujemy, że aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON należy w pierwszej kolejności zgłosić się do PCPR w celu uzyskania szczegółowych informacji i zasad obowiązujących w tym zakresie.

2019-12-05

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „PRZEMOC JEST ZŁA”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „PRZEMOC JEST ZLA” został rozstrzygnięty ! Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie o trudnej i ważnej tematyce.

Oto prace nagrodzone w konkursie:
Nagrody czyli kalendarze na 2020 rok ze zwycięskimi pracami wręczą - Starosta Chojnicki Pan Marek Szczepański oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach Pan Andrzej Gąsiorowski w dniu 10 grudnia 2019 r. o godzinie 12.00 w sali obrad nr 41 w Starostwie Powiatowym w Chojnicach.

GRATULUJEMY!

2019-11-08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, że PFRON ustalił termin składania nowych wniosków w ramach obszaru A „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” do dnia 30 listopada 2019 roku.

Przewidziana w programie pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl Wnioski przyjmowane są przez Oddział Pomorski PFRON w Gdańsku al. Grunwaldzka 184 tel. 58 350 05 33 oraz 58 350 05 39

2019-11-07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 zorganizowało w dniach 29-30.10.2019 r. w Chojnickim Domu Kultury zajęcia edukacyjno - profilaktyczne dotyczące przemocy dla młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych powiatu chojnickiego. Blisko 1300 uczniów miało możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat zagadnień z zakresu zjawiska agresji i przemocy.

W ramach zajęć profilaktycznych Teatr „Małgo” z Częstochowy zaprezentował dwa spektakle profilaktyczne pt. „Wyjście awaryjne” oraz „Szczęście za rogatką”. Główne role zagrali Pan Bogdan Wąchała- absolwent Szkoły Teatralnej we Wrocławiu oraz Pan Marcin Garncarek.

Spektakl teatralny „Wyjście awaryjne” składał się z szeregu scen opisujących różne odcienie przemocy. Każda z postaci ( w tym młody, bity przez ojczyma chłopiec; policjant; blokers; trener sportowy czy zawodnik) uwikłana w trudne życiowe sytuacje prezentowała odmienne podejście do tego tematu.

Interesujący scenariusz, profesjonalne aktorstwo, bogata scenografia, muzyka, kostiumy i przede wszystkim mądre przesłanie to niezaprzeczalne atuty tego przedstawienia.

„…….Wiemy, że zdajecie sobie sprawę z wielu wspaniałych rzeczy, które można robić w życiu. Wszyscy dążymy do naszego szczęścia za rogatką. Ale tylko od nas samych zależy ile ono będzie trwało………”

Tymi słowami zaczynał się poruszający i zmuszający do refleksji spektakl teatralny „Szczęście za rogatką”. Przedstawienie składało się z szeregu scen ukazujących różne aspekty uzależnienia od narkotyków. Widzowie poznali kolejne postacie, które miały nieszczęście zetknąć się z zjawiskiem uzależnienia, przyczynami i konsekwencjami ich zachowań.

Zakończeniem spektaklu było podsumowanie ich losów, a także próba odpowiedzi na pytanie jak można zapobiec podobnym sytuacjom.

Oba spektakle połączone zostały z prelekcjami tematycznymi prowadzonymi przez specjalistę Pana Roberta Lubranta. Pan Lubrant jest certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, emerytowanym policjantem prewencji - specjalistą ds. nieletnich i patologii społeczny Przemoc, agresja i różnice między tymi pojęciami, to motyw przewodni wygłoszonych prelekcji, które stały się okazją do poruszenia wielu tematów dotyczących zarówno szeroko rozumianego bezpieczeństwa jak i odpowiedzialności uczniów. Szczególną uwagę prowadzący poświęcił tematyce sposobów i metod przeciwdziałania przemocy i agresji wśród młodych ludzi.

2019-10-09

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wspólnego tworzenia kalendarza na 2020 rok nt. „Przemoc Jest Zła”, który przez cały rok będzie obrazował pozytywne zachowania promujące przeciwstawianie się przemocy.

Zainteresowane osoby prosimy o wykonanie pracy plastycznej na papierze w formacie A4. praca konkursowa może zostać wykonana w każdej dowolnej technice plastycznej – płaskiej bez użycia materiałów sypkich. Nie będą dopuszczone prace wykonane na szkle, drewnie, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.

Najlepsze prace zostaną wykorzystane do profesjonalnego druku ulotki oraz kalendarza na 2020 rok. Nagrodą w konkursie będzie kalendarz ze zwycięskimi pracami.

Wszystkie prace muszą być podpisane na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, dane szkoły. do każdej pracy należy dołączyć kartę uczestnika, stanowiącą załącznik regulaminu konkursu (regulamin dostępny w szkole oraz na naszej stronie poniżej.

Termin składania lub nadsyłania prac 04 listopad 2019 r.

Zapraszamy!
Regulamin konkursu oraz karta uczestnika dostępne są tutaj.

2019-09-20

UWAGA STUDENCI

Niepełnosprawni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd" Moduł II na semestr zimowy mogą składać wnioski do 10 października 2019r.

2019-09-11

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PSYCHOLOG. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-09-05

Bezpłatne okulary dla dzieci z pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach przystąpiło do programu profilaktyki wad wzroku „Zobacz lepszą przyszłość”. Program realizowany jest przez Grupę Essilor oraz fundację Vision for Life od stycznia 2017 r. Jego celem jest to wyposażenie w bezpłatne okulary (szkła + oprawki) podopiecznych przebywających w pieczy zastępczej w Polsce w wieku 5-26 lat. W latach 2017-2018 przekazano dzieciom i młodzieży blisko 2000 bezpłatnych okularów.

W dniach 3 i 4 września 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach odbyły się bezpłatne przesiewowe badania wzroku 51 wychowanków pieczy zastępczej. Osoby, u których wykryto podejrzenie nieprawidłowości widzenia, zostały skierowane na badanie okulistyczne oraz miały dobrane oprawy okularowe. Na podstawie wystawionej przez lekarza recepty zostaną wykonane okulary, które bezpłatnie będą przekazane dzieciom.

Partnerami programu „Zobacz lepszą przyszłość” są: Fundacja Polki Mogą Wszystko oraz firmy produkujące szkła okularowe: Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o.

2019-08-28

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na „Sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit rok produkcji 2007”. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-08-27

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-08-21

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-08-01

Zmiany w Programie „Aktywny Samorząd” 2019

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym po pięciu latach nieobecności w programie.

Zadanie dedykowane jest do osób spełniających warunki:
- znaczny stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie o niepełnosprawności)
- zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Wnioski można składać do 31 sierpnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
Szczegółowe informacje udziela p. Beata Januszewska - tel. 52 33-44-487 (pokój 121)

2019-08-01

Program „Aktywny Samorząd” w 2019 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach przypomina że do 31 sierpnia można jeszcze składać wnioski na następujące formy wsparcia (Moduł I). Szczegóły tutaj.

2019-08-01

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZE. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-08-01

Świadczenie „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie składają osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie będzie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.

Wniosek oraz załącznik do wniosku można pobrać w dziale Pobierz.

2019-07-31

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-07-29

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit rok produkcji 2007”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit, rok produkcji 2007. Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj.

2019-07-29

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-07-17

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-07-04

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Chojnicach w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełna treść zapytania.

2019-07-04

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Czersku w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełna treść zapytania

2019-07-02

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-06-26

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-06-10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-05-08

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Chojnicach w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2019-05-08

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Czersku w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2019-05-07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz RDD „Wspólny Dom” w Chojnicach zapraszają dnia 31.05.2019r. rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka z terenu powiatu chojnickiego do udziału w festynie z okazji

DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO.

Patronat honorowy nad festynem obejmą:
Starosta Chojnicki – Marek Szczepański,
Przewodniczący Rady Powiatu Chojnickiego - Robert Skórczewski.

Impreza odbędzie się przy Tawernie Antykwariat w Lasku Miejskim w Chojnicach. Rozpocznie się o godz. 15.30, zakończenie festynu przewidziane jest na godz. 18.30.

Przygotowaliśmy dla uczestników wiele ciekawych atrakcji, w tym konkursy z nagrodami, zamki dmuchane dla dzieci oraz poczęstunek.
Prosimy o telefoniczne (tel. 52 33 44 497) bądź osobiste potwierdzenie ilości osób uczestniczących w festynie w terminie do dnia 24 maja 2019r.

2019-04-18

W związku z niedostateczną ilością środków PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iż wstrzymuje się przyjmowanie i realizowanie wniosków o dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych.

2019-04-16

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych miłości i rodzinnego ciepła
życzą
Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Chojnicach

2019-04-16

2019-04-15

Rodziny zastępcze w Chojnickim Centrum Kultury na rodzinnym filmie „Dumbo”

Dnia 13.04.2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprosiło rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka do Chojnickiego Centrum Kultury w Chojnicach na rodzinny film „Dumbo”.
Opiekunowie zastępczy oraz dzieci miały możliwość integracji, wspólnego przeżywania wzruszającej historii słonika Dumbo.
Film poruszył najważniejsze wartości w życiu tj. pieniądze szczęścia nie dają, marzenia są po to, aby je realizować, bycie odmieńcem nie musi iść w parze z życiem w samotności i najważniejsza w życiu jest rodzina.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

2019-03-27

UWAGA STUDENCI Niepełnosprawni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd" Moduł II na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 mogą składać wnioski do 31 marca 2019 r.

2019-03-22

2019-03-01

Rekrutacja do projektu „Rodzina trzonem sukcesu”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach oraz Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach uruchamia rekrutację do II edycji projektu „Rodzina trzonem sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Podziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Więcej informacji w dziale Rodzina Trzonem Sukcesu - Rekrutacja.

2019-01-09

PODARUJ DZIECKU SERCE - ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci, które nie mają szans wychowywania się w rodzinach naturalnych.

Zapraszamy małżeństwa lub osoby samotne, które potrafią stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju i wychowania dzieci osieroconych, porzuconych lub zaniedbanych przez własnych rodziców.

OFERUJEMY:
- bezpłatne szkolenie
- poradnictwo rodzinne, psychologiczne i prawne
- grupy wsparcia
- dodatkowe specjalistyczne szkolenia
- comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
- rodziny zastępcze zawodowe otrzymują ponadto comiesięczne wynagrodzenie

Najbliższe szkolenie rozpocznie się w kwietniu 2019r.

Osoby zainteresowane utworzeniem rodziny zastępczej mogą zgłaszać się do:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Piłsudskiego 30, tel. 52 33 44 497
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

2019-01-09

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH POSZUKUJE WOLONTARIUSZY DO POMOCY DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I RODZINNYCH DOMACH DZIECKA NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO

Jeśli masz wolny czas, jesteś chętna/chętny zaangażować się w pracę z dziećmi, z chęcią pomagasz innym i jesteś otwarta/otwarty na nowe doświadczenia ZAPRASZAMY do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

OD WOLONTARIUSZY OCZEKUJEMY: wsparcia dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w następujących zadaniach:
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- wyrównywanie braków edukacyjnych,
- nauka języków obcych,
- spędzanie czasu wolnego,
- wspieranie rozwoju zainteresowań.

WOLONTARIUSZOM ZAPEWNIAMY:
- porozumienie wolontariackie,
- udział w szkoleniach w zakresie pieczy zastępczej,
- zaświadczenia i referencje,
- możliwość zdobycia nowych doświadczeń,
- satysfakcję z niesienia pomocy dzieciom.

Zapraszamy do kontaktu osobistego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach - pokój 034, parter w godzinach 7.00-15.00 lub za pośrednictwem telefonicznym, tel. 52 33 44 497.

Archiwum

Tutaj wpisz swój tekst...
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS 6-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH DO WSPÓLNEGO TWORZENIA KALENDARZA NA 2020 ROK NT. „PRZEMOC JEST ZŁA”, KTÓRY PRZEZ CAŁY ROK BĘDZIE OBRAZOWAŁ POZYTYWNE ZACHOWANIA PROMUJĄCE PRZECIWSTAWIANIE SIĘ PRZEMOCY. ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O WYKONANIE PRACY PLASTYCZNEJ NA PAPIERZE W FORMACIE A4. PRACA KONKURSOWA MOŻE ZOSTAĆ WYKONANA W KAŻDEJ DOWOLNEJ TECHNICE PLASTYCZNEJ – PŁASKIEJ BEZ UŻYCIA MATERIAŁÓW SYPKICH. NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE PRACE WYKONANE NA SZKLE, DREWNIE, KOMPOZYCJE PRZESTRZENNE, RZEŹBY CZY PRACE Z PLASTELINY. NAJLEPSZE PRACE ZOSTANĄ WYKORZYSTANE DO PROFESJONALNEGO DRUKU ULOTKI ORAZ KALENDARZA NA 2020 ROK. NAGRODĄ W KONKURSIE BĘDZIE KALENDARZ ZE ZWYCIĘSKIMI PRACAMI. WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ PODPISANE NA ODWROCIE: IMIĘ I NAZWISKO, KLASA, DANE SZKOŁY. DO KAŻDEJ PRACY NALEŻY DOŁĄCZYĆ KARTĘ UCZESTNIKA, STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK REGULAMINU KONKURSU (REGULAMIN DOSTĘPNY W SZKOLE ORAZ NA STRONIE http://pcpr.infochojnice.pl/) TERMIN SKŁADANIA LUB NADSYŁANIA PRAC 04 LISTOPAD 2019 R. ZAPRASZAMY!