19-07-2018

DOBRY START 300 DLA UCZNIA

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Program „Dobry start” skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych, a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie, otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole. Świadczenie przysługuje wychowankom pieczy zastępczej uczącym się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej. Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dziecko uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) oraz na osoby uczące się w szkole policealnej i szkołach dla dorosłych.

Wnioski dla pieczy zastępczej będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

Wnioski o świadczenie składać mogą rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi.

Wnioski w formie papierowej należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w pokoju nr 128 (I piętro) w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2018 r. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po 30 listopada 2018 r. nie będą rozpatrywane. Wnioski na świadczenie dobry start przysługujące wychowankom pieczy zastępczej zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po 23 lipca 2018 r. oraz niezwłocznie po ukazaniu się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w zakładce „POBIERZ”. Wnioski będzie można także odbierać z siedziby PCPR w pokoju 128.

Prosimy nie pobierać i nie składać wniosków, które są dotychczas udostępnione na stronie Ministerstwa, gdyż są to wnioski, które składane mogą być jedynie do Ośrodków Pomocy Społecznej.

16-07-2018

30-05-2018

IV FESTYN Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 25.05.2018r.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rodzinnych Domów Dziecka „Wspólny Dom” zorganizowało po raz czwarty festyn dla wszystkich rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu powiatu chojnickiego pod patronatem Starosty Chojnickiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu.

Festyn odbył się 25.05.2018r. w Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowym w Chojnicach przy ulicy Piłsudskiego 30a w godzinach od 16.00 do 19.00.

Uczestników festynu uroczyście powitał Starosta Chojnicki - p. Stanisław Skaja, Dyrektor PCPR - p. Andrzej Gąsiorowski oraz prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rodzinnych Domów Dziecka „Wspólny Dom” - p. Monika Wensker, którzy dziękowali opiekunom zastępczym za ich wielkie oddanie i opiekę nad dziećmi i zaprosili do wspólnej zabawy.

Łącznie w festynie uczestniczyło około 300 osób.

Podczas festynu dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka zaprezentowali swoje talenty śpiewając piosenki i recytując wiersze o wakacjach i z okazji nadchodzącego Dnia Matki.

Ponadto uczestnicy festynu mogli skorzystać z:
Zabaw na zamkach dmuchanych,
Malowania muszelek,
Tańca Limbo Salsation - zajęć taneczno - fitnessowych
Malowania twarzy,
Origami,
Kostki Rubika
Fontann czekoladowych
Słodkiego poczęstunku

2018-05-29

2018-05-17

Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej z Chojnic oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej z Czerska z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z powiatu chojnickiego pod hasłem „Ja w Twoich Oczach”.

Celem konkursu jest zwiększenie poziomu świadomości na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych wśród dzieci i młodzieży.

Tematyka prac winna być odzwierciedleniem postrzegania osób niepełnosprawnych przez dzieci i młodzież i powinna dotyczyć zagadnienia: Marzenia osób niepełnosprawnych.

Szczegóły w regulaminie.
Karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj.

W imieniu organizatorów zapraszam serdecznie do udziału.

2018-05-08

2018-05-04

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko
Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
do realizacji projektu"Rodzina trzonem sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia tutaj.

2018-04-25

2018-04-16

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do realizacji projektu "Rodzina trzonem sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Pełna treść ogłoszenia tutaj.

2018-04-10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
ogłasza nabór na stanowisko
MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Szczegółowe informacje tutaj.

2018-04-10

2018-04-03

2018-03-20

Szczegółowe informacje tutaj.

2018-03-16

Savoir- vivre wobec osób niepełnosprawnych – warsztaty w Eksperymentarium

Eksperymentarium w Chojnicach zaprasza dzieci i dorosłych do udziału w warsztatach „Savoir- vivre wobec osób niepełnosprawnych”

Czym jest pojęcie savoir- vivre, każdy z nas wie. Przekazujemy zasady dobrego wychowania naszym pociechom, aby mogły czuć się pewnie w różnych sytuacjach życiowych. Jednak czy jesteśmy w stanie uświadomić naszych najmłodszych, w jaki sposób zachować się wobec osoby niepełnosprawnej? Zadajmy sobie pytanie jak często my dorośli jesteśmy skrępowani obecności takiej osoby. Dzieci same w sobie mają więcej przysłowiowego „luzu” i łatwiej odnajdują się w nowych dla nich sytuacjach. Mimo to pamiętajmy, że „luz” nie zawsze idzie w parze z odpowiednim zachowaniem.

Chcesz, aby Twoja latorośl zapoznała się z podstawowymi zasadami savoir- vivre wobec osób niepełnosprawnych? Zapisz ją na zajęcia do Eksperymentarium, gdzie przy ciekawej zabawie dowie się, jak zachowywać się w kontaktach z niepełnosprawnymi rówieśnikami i dorosłymi.

Szczegóły na stronie internetowej: www.eksperymentariumchojnice.pl oraz pod numerem telefonu: 739 007 599. Zapraszamy.

2018-03-12

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia br.

Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

2018-02-23

Nauka o bezpieczeństwie w ferie zimowe

Podczas ferii zimowych dzieci i młodzież z rodzin zastępczych miały możliwość odwiedzić straż pożarną w Chojnicach.Zapoznaliśmy się ze specyfiką funkcjonowania Komendy PSP w Chojnicach. Uczyliśmy się jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.Pogłębiliśmy wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi. Wycieczka zawierała elementy instruktażu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dziekujemy strażakom za taką przygodę!

2018-02-22

Program „Aktywny Samorząd” w 2018 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach rozpoczęło realizację programu „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły tutaj.

2018-02-22

Pełna treśćogłoszenia tutaj.

2018-02-02

POSZUKUJEMY RODZIN ZASTĘPCZYCH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci z terenu naszego powiatu.

Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć, obdarować sercem i ciepłem rodzinnym.

Osoby, które wyrażą chęć pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz spełnią określone wymagania wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu zawierającym zagadnienia z zakresu: prawa rodzinnego, systemu pieczy zastępczej, pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, podstaw wiedzy o rozwoju fizjologicznym, zdrowiu dziecka, z zakresu rozpoznawania potrzeb dziecka, znaczenia rodziny biologicznej w życiu dziecka. Kandydaci zapoznają się z doświadczeniami rodzin, które już sprawują pieczę zastępczą odbywając 10 - godzinne praktyki w funkcjonującej rodzinie zastępczej.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - kwiecień 2018r.

Osobom zainteresowanym rodzicielstwem zastępczym szczegółowych informacji udziela
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach,
ul. Piłsudskiego 30, pokój 034, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, telefon: 52 33 44 497.

2018-01-16

Pełna treśćogłoszenia tutaj.

2018-01-02

INFORMACJA

W dniu 5.01.2018r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach będzie nieczynne.