2019-10-09

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wspólnego tworzenia kalendarza na 2020 rok nt. „Przemoc Jest Zła”, który przez cały rok będzie obrazował pozytywne zachowania promujące przeciwstawianie się przemocy.

Zainteresowane osoby prosimy o wykonanie pracy plastycznej na papierze w formacie A4. praca konkursowa może zostać wykonana w każdej dowolnej technice plastycznej – płaskiej bez użycia materiałów sypkich. Nie będą dopuszczone prace wykonane na szkle, drewnie, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.

Najlepsze prace zostaną wykorzystane do profesjonalnego druku ulotki oraz kalendarza na 2020 rok. Nagrodą w konkursie będzie kalendarz ze zwycięskimi pracami.

Wszystkie prace muszą być podpisane na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, dane szkoły. do każdej pracy należy dołączyć kartę uczestnika, stanowiącą załącznik regulaminu konkursu (regulamin dostępny w szkole oraz na naszej stronie poniżej.

Termin składania lub nadsyłania prac 04 listopad 2019 r.

Zapraszamy!
Regulamin konkursu oraz karta uczestnika dostępne są tutaj.

2019-09-20

UWAGA STUDENCI

Niepełnosprawni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd" Moduł II na semestr zimowy mogą składać wnioski do 10 października 2019r.

2019-09-11

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PSYCHOLOG. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-09-05

Bezpłatne okulary dla dzieci z pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach przystąpiło do programu profilaktyki wad wzroku „Zobacz lepszą przyszłość”. Program realizowany jest przez Grupę Essilor oraz fundację Vision for Life od stycznia 2017 r. Jego celem jest to wyposażenie w bezpłatne okulary (szkła + oprawki) podopiecznych przebywających w pieczy zastępczej w Polsce w wieku 5-26 lat. W latach 2017-2018 przekazano dzieciom i młodzieży blisko 2000 bezpłatnych okularów.

W dniach 3 i 4 września 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach odbyły się bezpłatne przesiewowe badania wzroku 51 wychowanków pieczy zastępczej. Osoby, u których wykryto podejrzenie nieprawidłowości widzenia, zostały skierowane na badanie okulistyczne oraz miały dobrane oprawy okularowe. Na podstawie wystawionej przez lekarza recepty zostaną wykonane okulary, które bezpłatnie będą przekazane dzieciom.

Partnerami programu „Zobacz lepszą przyszłość” są: Fundacja Polki Mogą Wszystko oraz firmy produkujące szkła okularowe: Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o.

2019-08-28

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na „Sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit rok produkcji 2007”. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-08-27

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-08-21

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-08-01

Zmiany w Programie „Aktywny Samorząd” 2019

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym po pięciu latach nieobecności w programie.

Zadanie dedykowane jest do osób spełniających warunki:
- znaczny stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie o niepełnosprawności)
- zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Wnioski można składać do 31 sierpnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
Szczegółowe informacje udziela p. Beata Januszewska - tel. 52 33-44-487 (pokój 121)

2019-08-01

Program „Aktywny Samorząd” w 2019 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach przypomina że do 31 sierpnia można jeszcze składać wnioski na następujące formy wsparcia (Moduł I). Szczegóły tutaj.

2019-08-01

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZE. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-08-01

Świadczenie „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie składają osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie będzie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.

Wniosek oraz załącznik do wniosku można pobrać w dziale Pobierz.

2019-07-31

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-07-29

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit rok produkcji 2007”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit, rok produkcji 2007. Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj.

2019-07-29

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-07-17

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-07-04

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Chojnicach w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełna treść zapytania.

2019-07-04

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Czersku w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełna treść zapytania

2019-07-02

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-06-26

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-06-10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Więcej informacji w dziale Przetargi i Konkursy

2019-05-08

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Chojnicach w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2019-05-08

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Czersku w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2019-05-07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz RDD „Wspólny Dom” w Chojnicach zapraszają dnia 31.05.2019r. rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka z terenu powiatu chojnickiego do udziału w festynie z okazji

DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO.

Patronat honorowy nad festynem obejmą:
Starosta Chojnicki – Marek Szczepański,
Przewodniczący Rady Powiatu Chojnickiego - Robert Skórczewski.

Impreza odbędzie się przy Tawernie Antykwariat w Lasku Miejskim w Chojnicach. Rozpocznie się o godz. 15.30, zakończenie festynu przewidziane jest na godz. 18.30.

Przygotowaliśmy dla uczestników wiele ciekawych atrakcji, w tym konkursy z nagrodami, zamki dmuchane dla dzieci oraz poczęstunek.
Prosimy o telefoniczne (tel. 52 33 44 497) bądź osobiste potwierdzenie ilości osób uczestniczących w festynie w terminie do dnia 24 maja 2019r.

2019-04-18

W związku z niedostateczną ilością środków PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iż wstrzymuje się przyjmowanie i realizowanie wniosków o dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych.

2019-04-16

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych miłości i rodzinnego ciepła
życzą
Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Chojnicach

2019-04-16

2019-04-15

Rodziny zastępcze w Chojnickim Centrum Kultury na rodzinnym filmie „Dumbo”

Dnia 13.04.2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprosiło rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka do Chojnickiego Centrum Kultury w Chojnicach na rodzinny film „Dumbo”.
Opiekunowie zastępczy oraz dzieci miały możliwość integracji, wspólnego przeżywania wzruszającej historii słonika Dumbo.
Film poruszył najważniejsze wartości w życiu tj. pieniądze szczęścia nie dają, marzenia są po to, aby je realizować, bycie odmieńcem nie musi iść w parze z życiem w samotności i najważniejsza w życiu jest rodzina.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

2019-03-27

UWAGA STUDENCI Niepełnosprawni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd" Moduł II na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 mogą składać wnioski do 31 marca 2019 r.

2019-03-22

2019-03-01

Rekrutacja do projektu „Rodzina trzonem sukcesu”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach oraz Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach uruchamia rekrutację do II edycji projektu „Rodzina trzonem sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Podziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Więcej informacji w dziale Rodzina Trzonem Sukcesu - Rekrutacja.

2019-01-09

PODARUJ DZIECKU SERCE - ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci, które nie mają szans wychowywania się w rodzinach naturalnych.

Zapraszamy małżeństwa lub osoby samotne, które potrafią stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju i wychowania dzieci osieroconych, porzuconych lub zaniedbanych przez własnych rodziców.

OFERUJEMY:
- bezpłatne szkolenie
- poradnictwo rodzinne, psychologiczne i prawne
- grupy wsparcia
- dodatkowe specjalistyczne szkolenia
- comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
- rodziny zastępcze zawodowe otrzymują ponadto comiesięczne wynagrodzenie

Najbliższe szkolenie rozpocznie się w kwietniu 2019r.

Osoby zainteresowane utworzeniem rodziny zastępczej mogą zgłaszać się do:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Piłsudskiego 30, tel. 52 33 44 497
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

2019-01-09

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH POSZUKUJE WOLONTARIUSZY DO POMOCY DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I RODZINNYCH DOMACH DZIECKA NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO

Jeśli masz wolny czas, jesteś chętna/chętny zaangażować się w pracę z dziećmi, z chęcią pomagasz innym i jesteś otwarta/otwarty na nowe doświadczenia ZAPRASZAMY do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

OD WOLONTARIUSZY OCZEKUJEMY: wsparcia dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w następujących zadaniach:
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- wyrównywanie braków edukacyjnych,
- nauka języków obcych,
- spędzanie czasu wolnego,
- wspieranie rozwoju zainteresowań.

WOLONTARIUSZOM ZAPEWNIAMY:
- porozumienie wolontariackie,
- udział w szkoleniach w zakresie pieczy zastępczej,
- zaświadczenia i referencje,
- możliwość zdobycia nowych doświadczeń,
- satysfakcję z niesienia pomocy dzieciom.

Zapraszamy do kontaktu osobistego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach - pokój 034, parter w godzinach 7.00-15.00 lub za pośrednictwem telefonicznym, tel. 52 33 44 497.

Archiwum

Tutaj wpisz swój tekst...
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS 6-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH DO WSPÓLNEGO TWORZENIA KALENDARZA NA 2020 ROK NT. „PRZEMOC JEST ZŁA”, KTÓRY PRZEZ CAŁY ROK BĘDZIE OBRAZOWAŁ POZYTYWNE ZACHOWANIA PROMUJĄCE PRZECIWSTAWIANIE SIĘ PRZEMOCY. ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O WYKONANIE PRACY PLASTYCZNEJ NA PAPIERZE W FORMACIE A4. PRACA KONKURSOWA MOŻE ZOSTAĆ WYKONANA W KAŻDEJ DOWOLNEJ TECHNICE PLASTYCZNEJ – PŁASKIEJ BEZ UŻYCIA MATERIAŁÓW SYPKICH. NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE PRACE WYKONANE NA SZKLE, DREWNIE, KOMPOZYCJE PRZESTRZENNE, RZEŹBY CZY PRACE Z PLASTELINY. NAJLEPSZE PRACE ZOSTANĄ WYKORZYSTANE DO PROFESJONALNEGO DRUKU ULOTKI ORAZ KALENDARZA NA 2020 ROK. NAGRODĄ W KONKURSIE BĘDZIE KALENDARZ ZE ZWYCIĘSKIMI PRACAMI. WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ PODPISANE NA ODWROCIE: IMIĘ I NAZWISKO, KLASA, DANE SZKOŁY. DO KAŻDEJ PRACY NALEŻY DOŁĄCZYĆ KARTĘ UCZESTNIKA, STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK REGULAMINU KONKURSU (REGULAMIN DOSTĘPNY W SZKOLE ORAZ NA STRONIE http://pcpr.infochojnice.pl/) TERMIN SKŁADANIA LUB NADSYŁANIA PRAC 04 LISTOPAD 2019 R. ZAPRASZAMY!