Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 30, 89-600 Chojnice
tel.: 52 33 44 480
FAX: 52 33 44 481
e-mail: pcpr@infochojnice.pl

Dyrektor
mgr Andrzej Gąsiorowski

Księgowość
mgr Wiesława Pietrzak

Sekretariat
Hanna Kroplewska

Turnusy rehabilitacyjne, Likwidacja barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się
mgr Katarzyna Rudnik

Dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny
mgr Monika Kochanek

Program wyrównywania różnic między regionami,
Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki
Beata Januszewska

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
Beata Januszewska

Stanowisko ds. Domów Pomocy Społecznej
oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej
mgr inż. Andrzej Łangowski

Zespół ds. pieczy zastępczej
mgr Elżbieta Kop Ostrowska
mgr Sławomira Miszke
mgr Milena Jutrzenka Megger
mgr Joanna Tylka-Sporysz

Dział świadczeń pieczy zastępczej
mgr Sara Broda
mgr Anna Welter

Punkt Interwencji Kryzysowej

 


Projekty
mgr Anna Welter

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
mgr Magdalena Dolot
mgr Danuta Welter
mgr Dorota Domozych

Informatyk
mgr inż. Rafał Machut
52 33 44 482
dyrektor.pcpr@infochojnice.pl

52 33 44 483


52 33 44 480


52 33 44 48652 33 44 48552 33 44 487
pfron@infochojnice.pl


52 33 44 487


52 33 44 48452 33 44 497
pieczazastepcza@infochojnice.pl
52 33 44 491
s.stepien@infochojnice.pl
a.welter@infochojnice.pl

52 33 44 497
52 33 44 491
661 414 523
pik@infochojnice.pl

52 33 44 491


52 33 44 488
52 33 44 490
FAX: 52 33 44 489
pzoon@infochojnice.pl

52 33 44 490

Godziny pracy PCPR: Poniedziałek - Piątek od godz. 7:00 do 15:00
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor PCPR przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 10:00 - 15:00