Punkt Interwencji Kryzysowej

Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy psychologicznej, prawnej osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Celem działalności PIK-u jest zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób lub rodzin będących w kryzysie, a ostatecznie przywrócenie osobie/rodzinie możliwości samodzielnego zmagania się i przezwyciężenia sytuacji trudnej.

Pomoc udzielana przez Punkt Interwencji Kryzysowej obejmuje:

1) Konsultacje i wsparcie psychologiczne
2) Konsultacje i wsparcie zwłaszcza dla dzieci i młodzieży
3) Doraźną pomoc w nagłych sytuacjach kryzysowych: porady, konsultacje, wsparcie psychologiczne dla osób poszkodowanych i członków ich rodzin
4) Porady prawne w podstawowym zakresie
5) Pomoc w zakresie redagowania pism procesowych
6) Uzyskania informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach
7) Pokierowanie do odpowiednich instytucji i organów

Punkt Interwencji Kryzysowej działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Z jego usług bezpłatnie mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu chojnickiego, w szczególności:

- członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową, rodziny w kryzysie
- osoby przeżywające trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi
- osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu
- bliscy osób doświadczających w/w zdarzeń
- inne osoby potrzebujące wsparcia.

W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej PCPR współpracuje ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi w zakresie zabezpieczenia bezpłatnego pobytu poza miejscem zamieszkania dla ofiar przemocy.


Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00


Dyżury specjalistów


Radca prawny: poniedziałek 8:00-10:00
Psycholog: poniedziałek 10:00-12:00

W przypadku gdy nie jest to natychmiastowa interwencja, wizyty umawiane są telefonicznie na konkretny termin.

Kontakt

Punkt Interwencji Kryzysowej w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30
tel.: 52 33 44 491
e-mail: pik@infochojnice.pl