Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Chojnickiego

Lista zawiera informacje dotyczące punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie powiatu chojnickiego oraz dane jednostek, które świadczą na terenie powiatu chojnickiego poradnictwo w szczególności w zakresach: poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczoną listą jednostek nieodpłatnego poradnictwa powiatu chojnickiego obowiązującą w 2020 r.