Projekty EFS

rok 2008

- projekt systemowy na rok 2008 "Poznać, zrozumieć, wzmocnić - przez aktywność do integracji"

rok 2009

- projekt systemowy "Poznać, zrozumieć, wzmocnić - przez aktywność do integracji" - kontynuacja na rok 2009
- Kwestionariusz zgłoszeniowy udziału w projekcie
- Regulamin projektu "Poznać, zrozumieć, wzmocnić - przez aktywność do integracji" na 2009r.

rok 2010

- Regulamin projektu "Poznać, zrozumieć, wzmocnić - przez aktywność do integracji" na 2010r.
- Kwestionariusz zgłoszeniowy dla osób niepełnosprawnych
- Kwestionariusz zgłoszeniowy dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
- projekt systemowy "Poznać, zrozumieć, wzmocnić - przez aktywność do integracji" - kontynuacja na rok 2010

rok 2011

- projekt systemowy "Poznać, zrozumieć, wzmocnić - przez aktywność do integracji" - kontynuacja na rok 2011
- Regulamin projektu "Poznać, zrozumieć, wzmocnić - przez aktywność do integracji" na 2011r.
- Kwestionariusz zgłoszeniowy dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
- Kwestionariusz zgłoszeniowy dla osób niepełnosprawnych

rok 2012

- Regulamin projektu "Poznać, zrozumieć, wzmocnić - przez aktywność do integracji" na 2012r.
- Kwestionariusz zgłoszeniowy dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
- Kwestionariusz zgłoszeniowy dla osób niepełnosprawnych

rok 2013

- Regulamin projektu "Poznać, zrozumieć, wzmocnić - przez aktywność do integracji" na 2013r.
- Kwestionariusz zgłoszeniowy dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
- Kwestionariusz zgłoszeniowy dla osób niepełnosprawnych

rok 2014

- Projekt „Do zatrudnienia mały krok” - informacje
- Projekt „Do zatrudnienia mały krok” - formularz rekrutacyjny

rok 2016

- Projekt "Lepsze jutro" - regulamin projektu
- Projekt "Lepsze jutro" - formularz rekrutacyjny

rok 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w ramach realizowanego projektu pn. "Daj się zaktywizować p 30-stce" zaprasza do składania ofert na świadczenie usług mediatora pracy na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2017r. o godzinie 15:00.
Treść zapytania wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się poniżej:

- zapytanie ofertowe