Przetargi i Konkursy

2019-09-11

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PSYCHOLOG. Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania tutaj.

2019-08-28

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na „Sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit rok produkcji 2007”. Czytaj dalej.

2019-08-27

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Czytaj dalej.

2019-08-21

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Czytaj dalej.

2019-08-01

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania tutaj.

2019-07-31

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko
MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej, która odbyła się w dniu 30 lipca 2019 r., Komisja Konkursowa zadecydowała, że kandydaci nie spełnili wymagań oraz oczekiwań pracodawcy.

2019-07-29

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Julia Prochowska zam. Chojnice
2. Adam Czajkowski

2019-07-17

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Czytaj dalej.

2019-07-02

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Czytaj dalej.

2019-06-26

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Czytaj dalej.

2019-06-10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania tutaj.

2018-05-17

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ DO REALIZACJI PROJKETU „RODZINA TRZONEM SUKCESU. Czytaj dalej.

2018-05-14

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ DO REALIZACJI PROJKETU „RODZINA TRZONEM SUKCESU". Czytaj dalej.

2018-05-04

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do realizacji projektu "Rodzina trzonem sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej.

2018-05-02

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do realizacji projketu „Rodzina Trzonem Sukcesu”. Czytaj dalej.

2018-04-26

Informacja o wynikah naboru na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Czytaj dalej.

2018-04-26

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Czytaj dalej.

2018-04-20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej. Czytaj dalej.

2018-04-10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.
Pełna treść ogłoszenia.

2018-03-14

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU NABORU

na stanowisko Psycholog

Informujemy, że nabór na wolne stanowisko Psychologa, ogłoszony w dniu 22 lutego 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach oraz na stronie internetowej http://pcpr.infochojnice.pl/, zostaje unieważniony.

Andrzej Gąsiorowski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

2018-03-09

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko
PSYCHOLOG

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Paulina Mazur Chojniczki
2. Dominika Kniter Chojnice

2018-02-22

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA. Szczegóły tutaj.

2018-01-31

Informacja o wyniach naboru na stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

2018-01-29

Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

2018-01-16

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Szczegóły tutaj.