Przetargi i Konkursy

2020-09-17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 20.08.2020r. Czytaj dalej.

2020-08-31

Zamawiający – Powiat Chojnicki reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach - informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Czytaj dalej.

2020-08-20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w związku z przystąpieniem przez Powiat Chojnicki do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe

2020-04-28

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO. Czytaj dalej.

2020-03-03

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj.

2020-02-13

OGŁOSZENIE O NABORZE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj.

2020-02-13

OGŁOSZENIE O NABORZE
Lekarzy – członków posiedzeń składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj.

2020-02-13

OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj.

2020-02-03

WYNIKI NABORU na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba. Uzasadnienie:
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze zgłosił się jeden kandydat, który nie spełnił wymogów formalnych.

2020-01-23

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZE. Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania tutaj.

2019-11-18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Pełna treść zapytania do pobrania tutaj.

2019-11-08

Zapytanie ofertowe za zakup samochodu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Pełna treść zapytania do pobrania tutaj.

2019-09-11

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PSYCHOLOG. Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania tutaj.

2019-08-28

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na „Sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Transit rok produkcji 2007”. Czytaj dalej.

2019-08-27

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Czytaj dalej.

2019-08-21

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Czytaj dalej.

2019-08-01

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania tutaj.

2019-07-31

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko
MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej, która odbyła się w dniu 30 lipca 2019 r., Komisja Konkursowa zadecydowała, że kandydaci nie spełnili wymagań oraz oczekiwań pracodawcy.

2019-07-29

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Julia Prochowska zam. Chojnice
2. Adam Czajkowski

2019-07-17

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Czytaj dalej.

2019-07-02

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Czytaj dalej.

2019-06-26

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Czytaj dalej.

2019-06-10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania tutaj.

2018-05-17

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ DO REALIZACJI PROJKETU „RODZINA TRZONEM SUKCESU. Czytaj dalej.

2018-05-14

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ DO REALIZACJI PROJKETU „RODZINA TRZONEM SUKCESU". Czytaj dalej.

2018-05-04

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do realizacji projektu "Rodzina trzonem sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej.

2018-05-02

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do realizacji projketu „Rodzina Trzonem Sukcesu”. Czytaj dalej.

2018-04-26

Informacja o wynikah naboru na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Czytaj dalej.

2018-04-26

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Czytaj dalej.

2018-04-20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej. Czytaj dalej.

2018-04-10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.
Pełna treść ogłoszenia.

2018-03-14

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU NABORU

na stanowisko Psycholog

Informujemy, że nabór na wolne stanowisko Psychologa, ogłoszony w dniu 22 lutego 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach oraz na stronie internetowej http://pcpr.infochojnice.pl/, zostaje unieważniony.

Andrzej Gąsiorowski
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

2018-03-09

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko
PSYCHOLOG

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Paulina Mazur Chojniczki
2. Dominika Kniter Chojnice

2018-02-22

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA. Szczegóły tutaj.

2018-01-31

Informacja o wyniach naboru na stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

2018-01-29

Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko Młodszego Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

2018-01-16

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Szczegóły tutaj.