Rehabilitacja Społeczna

2020

UCHWAŁA NR 220/2020
ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminów rozpatrywania wniosków i wysokości przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

2019

UCHWAŁA NR 41/2019
ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminów rozpatrywania wniosków i wysokości dofinansowania przyznawanego osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2018

UCHWAŁA NR 528/2018
ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminów rozpatrywania wniosków i wysokości dofinansowania przyznawanego osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2017

UCHWAŁA NR 356/2017
ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminów rozpatrywania wniosków i wysokości przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych