Rehabilitacja Społeczna

UCHWAŁA NR 356/2017
ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminów rozpatrywania wniosków i wysokości przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych