Rodzina Trzonem Sukcesu

Rok 2020

UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wirusem SARS-Cov-2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o przedłużeniu rekrutacji do projektu Rodzina trzonem sukcesu do 30 czerwca 2020r.
Rekrutacja do projektu „Rodzina trzonem sukcesu”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach oraz Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach
uruchamia rekrutację do III edycji projektu „Rodzina trzonem sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Podziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Celem projektu jest rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane oraz zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym wielodzietnej) i pieczy zastępczej

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt skierowany jest do kandydatów na opiekunów zastępczych, do osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci i pełnoletnich wychowanków w umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dzieci, a także do usamodzielnionych wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą, z terenu powiatu chojnickiego.

Oferta projektu:
1. Usługi psychologiczne
2. Usługi pedagogiczne
3. Usługi doradcy zawodowego
4. Usługi edukacyjne
5. Usługi szkoleniowe
w tym:
• grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych – 16 godzin zajęć
• superwizja dla opiekunów zastępczych – 3 spotkania 4-godzinne
• zajęcia dla opiekunów zastępczych z zakresu wypalenia zawodowego – 20 godzin zajęć
• wyjazd edukacyjno-integracyjny dla opiekunów zastępczych, dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci biologicznych opiekunów zastępczych,
• warsztaty z zakresu seksuologii klinicznej dzieci i młodzieży dla opiekunów zastępczych – 2 szkolenia 8-godzinne
• warsztaty terapeutyczne „Praca z dzieckiem po przemocy” – 2 szkolenia 8-godzinne
• zajęcia warsztatowe z zakresu diagnostyki zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych dzieci i młodzieży dla opiekunów zastępczych – 2 szkolenia 8-godzinne
• warsztaty z zakresu choroby sierocej – choroby braku miłości – 2 szkolenia 6-godzinne
• warsztaty z zakresu pierwszej pomocy – 2 spotkania 4-godzinne
• szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych – 12 spotkań 4-godzinnych
• zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej – 8 spotkań 6-godzinnych
• zajęcia warsztatowe z psychologiem dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej – 8 spotkań 6-godzinnych
• zajęcia warsztatowe „Proste odpowiedzi na trudne pytania” dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej – 4 spotkania 2-godzinne • zajęcia warsztatowe „Trening kontroli złości” dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej – 8 spotkań 2-godzinnych
• zajęcia warsztatowe „Trening kompetencji społecznych i komunikacji interpersonalnej” dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej – 8 spotkań 2-godzinnych
• Dyżur psychiatry
• Dyżur edukatora seksualnego
• Usługi animacyjne dla dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej
• Zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się z dniem 02.03.2020r. i potrwa do dnia 31.03.2020r.
Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach oraz do pobrania poniżej.
Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 31.03.2020r. do godziny 15:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w pokoju 128 (I piętro).

Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 30, 89-600 Chojnice

Osoba do kontaktu:
Anna Welter – koordynator projektu, tel. 52 33-44-491
Sara Stępień – asystent koordynatora projektu, tel. 52 33-44-491

Do pobrabrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin projektu

Rok 2019

Rekrutacja do projektu „Rodzina trzonem sukcesu”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach oraz Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach
uruchamia rekrutację do II edycji projektu „Rodzina trzonem sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Podziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Celem projektu jest rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane oraz zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym wielodzietnej) i pieczy zastępczej

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt skierowany jest do kandydatów na opiekunów zastępczych, do osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci i pełnoletnich wychowanków w umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dzieci, a także do usamodzielnionych wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą, z terenu powiatu chojnickiego.

Oferta projektu:
1. Usługi psychologiczne
2. Usługi pedagogiczne
3. Usługi doradcy zawodowego
4. Usługi edukacyjne
5. Usługi szkoleniowe
w tym:
• grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych – 16 godzin zajęć
• superwizja dla opiekunów zastępczych – 3 spotkania 4-godzinne
• zajęcia dla opiekunów zastępczych z zakresu wypalenia zawodowego – 20 godzin zajęć
• wyjazd edukacyjno-integracyjny dla opiekunów zastępczych, dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci biologicznych opiekunów zastępczych,
• warsztaty z zakresu seksuologii klinicznej dzieci i młodzieży dla opiekunów zastępczych – 2 szkolenia 8-godzinne
• warsztaty terapeutyczne „Praca z dzieckiem po przemocy” – 2 szkolenia 8-godzinne
• zajęcia warsztatowe z zakresu diagnostyki zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych dzieci i młodzieży dla opiekunów zastępczych – 2 szkolenia 8-godzinne
• warsztaty z zakresu choroby sierocej – choroby braku miłości – 2 szkolenia 6-godzinne
• warsztaty z zakresu pierwszej pomocy – 2 spotkania 4-godzinne
• szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych – 12 spotkań 4-godzinnych
• zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej – 8 spotkań 6-godzinnych
• zajęcia warsztatowe z psychologiem dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej – 8 spotkań 6-godzinnych
• zajęcia warsztatowe „Proste odpowiedzi na trudne pytania” dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej – 4 spotkania 2-godzinne • zajęcia warsztatowe „Trening kontroli złości” dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej – 8 spotkań 2-godzinnych
• zajęcia warsztatowe „Trening kompetencji społecznych i komunikacji interpersonalnej” dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej – 8 spotkań 2-godzinnych
• Dyżur psychiatry
• Dyżur edukatora seksualnego
• Usługi animacyjne dla dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej
• Zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się z dniem 01.03.2019r. i potrwa do dnia 29.03.2019r.
Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach oraz do pobrania poniżej.
Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 29.03.2019r. do godziny 15:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w pokoju 128 (I piętro).

Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 30, 89-600 Chojnice

Osoba do kontaktu:
Anna Welter – koordynator projektu, tel. 52 33-44-491
Sara Stępień – asystent koordynatora projektu, tel. 52 33-44-491

Do pobrabrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin projektu

Rok 2018

Rekrutacja do projektu „Rodzina trzonem sukcesu”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach oraz Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach
uruchamia rekrutację do projektu „Rodzina trzonem sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Podziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Celem projektu jest rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane oraz zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym wielodzietnej) i pieczy zastępczej

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt skierowany jest do kandydatów na opiekunów zastępczych, do osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci i pełnoletnich wychowanków w umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dzieci, a także do usamodzielnionych wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą, z terenu powiatu chojnickiego.

Oferta projektu:
1. Usługi psychologiczne
2. Usługi pedagogiczne
3. Usługi doradcy zawodowego
4. Usługi edukacyjne
5. Usługi szkoleniowe w tym:
• grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych – 16 godzin zajęć
• superwizja dla opiekunów zastępczych – 3 spotkania 4-godzinne
• zajęcia dla opiekunów zastępczych z zakresu wypalenia zawodowego – 20 godzin zajęć
• wyjazd edukacyjno-integracyjny dla opiekunów zastępczych, dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci biologicznych opiekunów zastępczych,
• warsztaty z zakresu seksuologii klinicznej dzieci i młodzieży dla opiekunów zastępczych – 2 szkolenia 8-godzinne
• warsztaty terapeutyczne „Praca z dzieckiem po przemocy” – 2 szkolenia 8-godzinne
• zajęcia warsztatowe z zakresu diagnostyki zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych dzieci i młodzieży dla opiekunów zastępczych – 2 szkolenia 8-godzinne
• warsztaty z zakresu choroby sierocej – choroby braku miłości – 2 szkolenia 6-godzinne
• warsztaty z zakresu pierwszej pomocy – 2 spotkania 4-godzinne
• szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych – 12 spotkań 4-godzinnych
• zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej – 8 spotkań 6-godzinnych
• zajęcia warsztatowe z psychologiem dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej – 8 spotkań 6-godzinnych
• zajęcia warsztatowe „Proste odpowiedzi na trudne pytania” dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej – 4 spotkania 2-godzinne
• zajęcia warsztatowe „Trening kontroli złości” dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej – 8 spotkań 2-godzinnych
• zajęcia warsztatowe „Trening kompetencji społecznych i komunikacji interpersonalnej” dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej – 8 spotkań 2-godzinnych
• Dyżur psychiatry
• Dyżur edukatora seksualnego
• Usługi animacyjne dla dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej
• Zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się z dniem 01.03.2018r. i potrwa do dnia 30.03.2018r.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 30.03.2018r. do godziny 15:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w pokoju 128 (I piętro).

Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 30, 89-600 Chojnice

Osoba do kontaktu:
Anna Welter – koordynator projektu, tel. 52 33-44-491
Sara Stępień – asystent koordynatora projektu, tel. 52 33-44-491
Do pobrania: