Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

UWAGA!! Z DNIEM 25 MAJA 2018 ROKU ULEGAJĄ ZMIANIE WNIOSKI O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Do wniosku o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należy dołączyć:

  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, - wypełnia lekarz leczący (cały druk włącznie z datą wystawienia zaświadczenia)
  • oświadczenie o miejscu pobytu stałego (osoby legitymujące się dowodem osobistym bez adresu zameldowania)

Kserokopie dokumentacji medycznej wraz z oryginałami do wglądu lub dokumentację potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez podmiot medyczny, który wytwarza i wydaje dokumentację) np. wypisy ze szpitala, karty informacyjne, wyniki badań, zaświadczenia lub konsultacje specjalistyczne, badania lekarskie z poradni specjalistycznych, wyciąg z historii choroby lub wizyt z poradni specjalistycznych, badanie psychologiczne z IQ (ilorazem inteligencji), orzeczenia/opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub inna dokumentacja mająca wpływ na aktualny stan zdrowia, orzeczenia ZUS, KIZ itp. Kserokopie niepotwierdzone za zgodność z oryginałem lub brak oryginałów spowoduje, że dokumentacja nie będzie uwzględniana przy orzekaniu niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.

 

WAŻNE (informacja dot. kart parkingowych)

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerca 2015r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 lipca 2015r. swoją ważność.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zawierające wskazanie spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) nie mogą starać się o wydanie karty parkingowej po 1 lipca 2014 r.

Wyjątek: dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana:

  1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, włącznie z zapisem: spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)
  2. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; symbol 05-R, 10-N lub 04-O włącznie z zapisem: spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) 
  3. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; włącznie z zapisem: spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

W związku z powyższym osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, które od dnia 1 lipca 2014 r. nie uprawnia do ubiegania się o wydanie karty parkingowej w celu uzyskania uprawnień do jej otrzymania, zobowiązana jest złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu osoby w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności wraz z oświadczeniem.

DRUKI DO POBRANIA:

Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.