Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Pod koniec 1999 r. przy PCPR w Chojnicach został powołany Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Wcześniej mieszkańcy naszego powiatu korzystali z usług zespołu w Słupsku. Od lipca 2002 roku zmieniono nazwę zespołu na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowy Zespół w Chojnicach od 2002 roku zajmuje się również orzecznictwem dla osób przed 16 rokiem życia.

Aktualnie, aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dotyczące spraw poza rentowych, należy złożyć wniosek oraz zaświadczenie lekarskie i inne dokumenty w powiatowym zespole w Chojnicach. Celem uzyskania orzeczenia może być m.in.:
- szkolenia,
- odpowiedniego zatrudnienia,
- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
- korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
- korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
- korzystania z zasiłku pielęgnacyjnego,
- korzystania z zasiłku stałego,
- korzystania z karty parkingowej;

Wnioski o ustalenie niepełnosprawności dziecka składane są do celów: zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku stałego i innych. Zespół zajmuje się także wydawaniem legitymacji dokumentującej niepełnosprawność dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
W skład Powiatowego Zespołu wchodzą:
- przewodniczący,
- sekretarz,
- lekarze,
- psycholodzy,
- doradcy zawodowi, - pracownicy socjalni,
- pedagodzy.

UWAGA:
Nowy nr konta bankowego do wnoszenia opłat za wydanie karty parkingowej:
PKO BP: 06 1020 1491 0000 4202 0104 8677

Karty parkingowe
Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne informacje dotyczące nowych terminów ważności orzeczeń oraz kart parkingowych, których ważność upłynęła w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.  

 

W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 852) z dniem 6 sierpnia 2023 r. uchylony zostanie art. 15h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.)
To na podstawie tego przepisu orzeczenia oraz karty parkingowe, które straciły ważność w ciągu 90 dni przed 8 marca 2020 r. lub po tej dacie, cały czas obowiązują – aż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
Nowe przepisy prawa  tj. art. 23 i art. 24 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw określają 3 nowe terminy dotyczące przedłużania orzeczeń i kart parkingowych, które wygasły w czasie obowiązywania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego:

  1. orzeczenie lub karta parkingowa, których ważność upłynęła do dnia 31 grudnia 2020 roku – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 roku,
  2. orzeczenie lub karta parkingowa, których ważność upłynęła w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 roku,
  3. orzeczenie lub karta parkingowa, których ważność upłynęła w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia poprzedzającego dzień wejścia (tj. do 5 sierpnia 2023 roku) w życie niniejszego aktu prawnego – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 roku. 

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia  o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA! Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz karty parkingowe, których termin ważności będzie upływał po 6 sierpnia br., nie będą już przedłużane z mocy prawa.


Ważna informacja dotycząca  zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Chojnicach informuje, iż 19 grudnia 2023 roku została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń  o stopniu niepełnosprawności, która weszła w życie z dniem 30 grudnia 2023 roku (Dz. U. 2023 poz. 2768). Nowe przepisy prawa określają termin ważności orzeczeń i kart parkingowych, których ważność upłynęła po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r.

W myśl art. 1 i art. 2 (Dz. U. 2023 poz. 2768) w/w orzeczenia i karty parkingowe zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Wydłużenie terminu ważności orzeczeń, którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r. dotyczy także orzeczeń, które wygasały w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 tj. w latach 2020-2023.

Załącznik:
USTAWA z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.