PCPR Chojnice
Powróć do: Informacje

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Beata Januszewska, tel. 52 33 44 487

Do zadań Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych należy koordynacja zadań Powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, m. in. takich jak:

  1.  Wyszukiwanie odpowiednich programów służących środowisku osób niepełnosprawnych.
  2.  Weryfikacja merytoryczna, przygotowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz organizacje pozarządowe zajmujące się osobami niepełnosprawnymi, wniosków aplikacyjnych do funduszy europejskich.
  3.  Konsolidowanie środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  4.  Współpraca stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
  5.  Informowanie Zarządu o problemach osób niepełnosprawnych oraz prezentacja stanowiska Zarządu dotyczącego powyższych problemów.