PCPR Chojnice

Zostań wolontariuszem

“Wolontariuszem może być każdy. Liczy się czas oddany służbie dobru drugiego człowieka. Każdy z nas pragnie być potrzebny. Jest to jeden z warunków osiągnięcia poczucia spełnienia szczęścia”.

Janina OchojskaJeśli chciałbyś podzielić się swoim czasem z innymi i zostać wolontariuszem to zapraszamy !!!


Szczególnie poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy:

- odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
- organizowaniu dzieciom czasu wolnego,
- udzielaniu dzieciom korepetycji z różnych przedmiotów.

Osoby chętne do współpracy będą miały szansę na:

- pomoc innym,
- podnoszenie własnych umiejętności i kompetencji wychowawczych,
- nawiązanie nowych kontaktów,
- ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu,
- zdobywanie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wolontariusz za okazaną pomoc i poświęcony czas nie otrzymuje wynagrodzenia.