PCPR Chojnice
Powróć do: Pomocne Linki

Przetargi i Konkursy

2022-08-03

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w  Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chojnicach.

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2022-06-28

Zapytanie ofertowe - prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2022 roku - I edycja

Pełna treść zapytania tutaj.

2021-12-17

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach dostępna jest tutaj.


2021-12-06

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. świadczeń.  Pełna treść ogłoszenia tutaj.


2021-11-23

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany  Pan Dawid Substych zamieszkały w Charzykowach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła i przedstawiła do zatrudnienia Pana Dawida Substycha, który pozytywnie przeszedł weryfikację wstępną oraz końcową i uzyskał bardzo dobry wynik z rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Dawid wykazał się odpowiednią znajomością wymaganych zagadnień oraz legitymuje się wykształceniem wyższym o określonym profilu, co jest zgodne z wymaganiami ogłoszenia o naborze. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

mgr Andrzej Plata


2021-11-15

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji – rozmowa kwalifikacyjna - zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 1. Dawid Substych zam. Charzykowy
 2. Joanna Jutrzenka zam. Charzykowy
 3. Natasza Rogożyńska zam. Chojnice
 4. Anna Ostrowska zam. Chojnice
 5. Michał Ciżmowski zam. Chojnice
 6. Agnieszka Ewert zam. Człuchów
 7. Patrycja Erdmann zam. Chojnice
 8. Hanna Meszka zam. Chojnice
 9. Elwira Mrówczyńska zam. Chojnice
 10. Renata Frieda zam. Chojnice
 11. Beata Pompała – Banasiak zam. Chojnice


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
mgr Andrzej Plata


 2021-10-29

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. świadczeń. Pełna treść ogłoszenia tutaj.


2021-10-28

NFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach,  z przyczyn organizacyjnych, unieważnia nabór na wolne stanowisko pracy referent ds. świadczeń, ogłoszony w dniu 04.10.2021 r.
Osoby, które złożyły dokumenty na w/w stanowisko, mogą je odebrać w sekretariacie PCPR Chojnice w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji.
Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
mgr Andrzej Plata


2021-10-21

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko: REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji – rozmowa kwalifikacyjna - zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 • Joanna Jutrzenka zam. Charzykowy
 • Natasza Rogożyńska zam. Chojnice
 • Beata Niesłona zam. Chojnice
 • Anna Jażdżejewska zam. Chojnice
 • Natalia Rudkowska zam. Człuchów
 • Elwira Mrówczyńska zam. Chojnice
Dyrektor PCPR, Andrzej Plata

2021-10-04

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. świadczeń. Pełna treść ogłoszenia tutaj.


2021-02-11

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Pełna treść ogłoszenia tutaj.


2021-01-26

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA  RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

Dyrektor PCPR Chojnice informuje, że w wyniku naboru na w/w stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na to stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Została złożona jedna aplikacja na w/w stanowisko. Z uwagi na to, że złożona aplikacja nie spełniała wymagań określonych w ogłoszeniu, wynik naboru jest negatywny.

Dyrektor
PCPR Chojnice
Mgr Andrzej Plata


2021-01-15

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicac ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ. Pełna treść ogłoszenia tutaj.